I dag finnes det ingen god løsning for å sjekke at olje- og gassbrønner som ikke lenger er i bruk er helt tette. Det vil Stavanger-bedriften Exedra gjøre noe med.

Kilde: innovasjonnorge.no
08. august 2019
------------------------------------

Når olje- og gassbrønner slutter å være lønnsomme plugges de igjen med sement og forlates for alltid. Når sementen herder, krymper den og det kan oppstå sprekker.

– Å tette olje- og gassreservoarer som ligger opptil flere tusen meter under bakken er svært krevende. Det kan være snakk om store mengder olje og gass som potensielt kan lekke ut i havet eller naturen, sier Bernt Pedersen, daglig leder i Exedra.

Sporgasstest oppdager lekkasjer

For å forhindre lekkasjer har Exedra utviklet en ny metode for brønner som ikke lenger er i bruk.

– Vi bruker sporgass, en sjelden gass som vi setter under trykk fra undersiden av pluggen, og så måler vi om sporgassen kommer ut på oversiden. Gjør den det, vet vi at pluggen er lekk, forklarer Pedersen.

Teknologien vil redusere risikoen for olje- og gasslekkasjer fra forlatte brønner vesentlig og senke kostnadene brukt på plugging. Målet for Exedra er å produsere løsningen så billig at den inngår som en standardtest på alle brønner både i Norge og internasjonalt.

– Vi har nå sikret full finansiering inntil første demonstrasjon av systemet i en brønn. Denne er planlagt i 2021. Etter dét går vi inn i en kommersiell fase, der vi ønsker å tilby løsningen til alle som skal plugge brønner, utdyper han.

10,5 millioner fra Innovasjon Norge

Hjelpen fra Innovasjon Norge har vært viktig for bedriften. De har mottatt både såkornmidler og 10,5 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen.

– Innovasjon Norge har vært instrumentelle helt fra starten av, og var de første som stilte opp med penger. De har også vært utløsende for den øvrige finansieringen, sier Pedersen.

Seniorrådgiver i Innovasjon Norge Rogaland, Rune Nærland, er spent på å følge prosjektet frem til kommersialisering.

– Exedra har på kort tid klart å få med seg store aktører i næringen. Løsning de utvikler vil, i tillegg til å redusere faren for utslipp, også spare kundene for store utgifter. Potensialet er enormt!

Sterk vilje i markedet

Ifølge Petroleumstilsynet har omtrent 20 prosent av alle brønnene på norsk sokkel såkalt integritetsproblemer. Det betyr ikke at de lekker, men at de er i en tilstand de ikke burde være i. I Canada viser forskning at så mye som en tredjedel av pluggede brønner lekker olje eller gass, noe som tilsvarer utslippene fra cirka to millioner biler årlig.

Utfordringen med lekkasjer fra forlatte brønner er på oljeselskapenes agenda, og de har allerede satt til side midler for å plugge olje- og gassfeltene i fremtiden. Pedersen opplever at markedet både har vilje og et ønske om å forhindre skader og utgifter som følger av lekkasjer fra pluggede brønner.

– Vi har fått god støtte fra ConocoPhillips og Equinor. Uten dem hadde vi ikke klart å finansiere utviklingen.

Tilbake
Web from